תנאי שימוש באתר מוזס תקשורת ומחשבים

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

השימוש באפליקציית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות מקבוצת מוזס הינו על פי רצונו של הלקוח בלבד, והלקוח הוא הגורם אשר נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות זה. לצורך הגנה על פרטיותך, מומלץ לוודא כי השימוש המתבצע במכשירך, ובפרט באפליקציית וואטסאפ, הינו שימוש בלעדי שלך, שכן תיתכן העברה ו/או חשיפה של תכנים ומידע רגישים אודותיך, לפי בחירתך, באמצעות שירות זה. כמו כן מומלץ לוודא אמצעי הגנה נוספים על מכשירך, ובין היתר להשתמש בקוד נעילה למכשירך ו/או בטביעות זיהוי ביומטריות אישיות.

השימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של וואטסאפ, ובהצטרפות לשירות זה הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. קבוצת מוזס אינה שולטת באפליקציה, אינה מפעילה אותה או מפקחת עליה, ולכן קבוצת מוזס אינה מתחייבת בשום אופן באשר לביצועים ו/או לתוצאות שתקבל מהשימוש באפליקציית וואטסאפ, וכן אינה מתחייבת כי פעולת האפליקציה תהא רציפה או חפה מטעויות או שהמידע המוצג על ידי האפליקציה לא יכלול טעויות.

חשוב לנו להדגיש וליידע אותך כי ייתכן והפעולות שתבצע במסגרת שירות זה יישמרו בשרתי WhatsApp בהצפנה מקצה לקצה, ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. אולם עוד יודגש, כי ייתכן וגיבוי של השיחות באפליקציה מצדך, יישמר ללא ההצפנה האמורה, והינו באחריותך הבלעדית. האפליקציה והשימוש בה שיעשו על ידך, בפרט בדרך של מסירת מידע לרבות מידע אישי ורגיש, הינו על אחריותך בלבד, והעובדה כי קבוצת מוזס מאפשרת קבלת שירות באמצעות האפליקציה של וואטסאפ אינה מהווה ערובה לחוקיות שלה ו/או לאמינותה ו/או לכל היבט אחר הכרוך בה.

כמו-כן קבוצת מוזס לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נזקי חומרה ו/או תוכנה ו/או אובדן נתונים העלולים להיגרם לך, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באפליקציית וואטסאפ, וכן אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד כלשהו, שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ו/או כתוצאה מפגם או תקלה בתכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה ו/או בגין ביטול או הפסקת
השירות שניתן ללקוחות קבוצת מוזס באמצעות אפליקציית וואטסאפ הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת מוזס, וקבוצת מוזס רשאית להפסיק בכל עת מתן שירות זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. כמו כן, קבוצת מוזס רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת.

בברכה
קבוצת מוזס