קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.

קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.
קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.

רוצים לפנות אלינו באופן אישי?

מנכ"ל

מוטי אודרברג

מנהל פרוייקטים

יוסי אודרברג

מנהל השירות

דוד דהן

מנהל מחלקת תשתיות

איתמר דהן

מנהל שיווק ומכירות

מאיר גינזבורג

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

אסתי בקר