קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.
קריאות שירות יש לפתוח אך ורק באתר השירות.

רוצים לפנות אלינו באופן אישי?

יו"ר דירקטוריון ובעלים

מוטי אודרברג

מנהל חטיבת בינוי וגמר

יוסי אודרברג

מנהל חטיבת מערכות מתח נמוך

איתמר דהן

מנהל שיווק ומכירות

מאיר גינזבורג

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

אסתי בקר